קריטריונים להתאמה לתכנית:
 • מוטיבציה אישית של הצעיר/ה לשרת.
 • יכולת עבודה של לפחות 30 שעות שבועיות.
 • יכולת ניידות עצמאית בתחבורה הציבורית.**
 • יכולת עבודה עצמאית (במקום מונגש). **
 • התמדה והגעה סדירה של הצעיר/ה למסגרות קודמות.
 • השתתפות בסמינר ההכנה, הפעילויות וסדנאות ההכשרה לפני ובמהלך שנת השירות.
תהליך קבלה:
 • פניה טלפונית למוקד משלבים שמופיע בצור קשר/לרכזת באיזור מגוריכם(רשימת הרכזות בכותרת 'צוות' בדף הבית)
 • מילוי  “ערכת הרשמה”   https://drive.google.com/file/d/1omRSjDdkfE7ngvWWC6FQ1VKWngoVs-AW/view?usp=sharing
 • ראיון אישי עם רכז/ת השירות הלאומי.
 • במידה ונמצא/ה עומד/ת בקריטריונים הבסיסיים, הרכזת תחפש מקום שירות,לפי העדפות המועמד/ת, כישוריו/יה האישיים והצרכים במקומות השירות.
 • ראיונות הכרות בליווי הרכזת שמקומות שירות אפשריים ומתאימים
 • בחירת מקום שירות עי הצעיר/ה בשיח עם הרכזת.
טפסים ומסמכים נלווים:(נמצאים בתוך ערכת ההרשמה)
 • מילוי טופס מידע אישי – מילוי עצמי
 • מילוי טופס העדפות של המועמד/ת למקומות שירות פוטנציאליים.
 • טופס ויתור סודיות.
 • אישור רפואי – דוח רפואי על כשירות לעבודה, דווח על טיפול תרופתי קבוע, במידה וישנו.
 • טופס התחייבות להמשך טיפול רפואי ותרופתי במידה וקיים (ימולא על ידי הצעיר/ה).
 • צילום תעודת הזהות של הצעיר/ה.
 • תמונת פספורט (ניתן לצלם בטלפון)
 • טופס המעיד על חשבון בנק הרשום על שם המועמד/ת.
 • עותק מתעודת פטור משירות צבאי- ללא תעודת פטור לא ניתן לשבץ את המועמד/ת.
 • אישור מוכרות ברווחה לזכאי שיקום או: סיכום ועדת אבחון או: אישור מוכרות באגף לאדם עם אוטיזם או: אישור ועדת סל שיקום של משרד הבריאות
 • לבוגרי כיתה קטנה והחינוך המיוחד- סיכום וועדת השמה אחרונה.
 • למקבלי קצבת ביטוח לאומי- אישור המעיד על זכאות לקצבת נכות
 • לבעלי אפוטרופוס- אישור אפוטרופוס

אתר זה נבנה באמצעות