מקומות שירות

גמישות מירבית בהתאמת מקום השרות לנטיותיו, כישוריו ורצונותיו של המתנדב:

                    מטבח ,  משטרה/כיבוי אש  , משרדי  , חינוך

                            רפואה   , קשישים  ,  חווה חקלאית

                            פינת חי  ,  כלביה ,   תחזוקה   ועוד.....

  


אתר זה נבנה באמצעות