הכשרות קבוצתיות

במסגרת שנת השרות הצעירים משתתפים בסדנאות בתחומים שונים וימי העשרה,

 המקדמים שירות מיטבי והכנה להשתלבות במעגלי תעסוקה, השכלה וחברה.

Øסדנא קבוצתית פעמיים בחודש

Øיום השכלה, פיתוח אישיות עובדת ותמונת עתיד.

Øערב הורים

Øסדנאות העשרה, גיבוש וכיף

Øסיורים 

Øהיכרות עם תכניות המשך

אתר זה נבנה באמצעות